Лукчета


Любимите „Лукчета“ ти благодарят за участието!

10.06.2013

Екскурзия до Гърция печели Атанас Коев с телефон 8876745XX. 

Ваучер за 50 лв. печелят:

8845899XX    Георги Димитров
8842956XX    Виолета Илиева
8787616XX    Огнян Червилов
8954335XX    Нася Георгиева
8888818XX    Десислава Стоилова
8889982XX    Миглена Любомирова
8776123XX    Мария Михайлова
8883445XX    Светла Гигова
8872982XX    Ангел Иванов 
8841909XX    Маринела Пазийска
8978027XX    Маруска Кацарова
8979753XX    Евгени Алексиев
8991581XX    Петя Караджова-Стоянова  
8986096XX    Анна Александрова  
8956164XX    Райна Яневска
8876266XX    Сава Чавдаров 
8859317XX    Радослав/Снежанка Радев(а)
8993881XX    Женя Александрова 
8990890XX    Иван Борисов 
8887715XX    Людмила Георгиева
8946306XX    Стефка Йовчева
8943159XX    Десислава Досева
8891224XX    Любен Аргиров 
8860239XX    Гергана Мавродиева
8999151XX    Катя Димитрова

 

03.06.2013

Екскурзия до Гърция печели Ивайло Димитров с телефон 8883393XX. 

Ваучер за 50 лв. печелят:

8897054XX Ивайло Барбоев
8999249XX Димитър Грозев
8858233ХХ Гинка Петрова
8894438XX Бойко Дренски
8781610ХХ Калинка Костадинова
8833485XX Румяна Димитрова
8995281XX Анелия Илиева
8868027XX Йордан Колев
8793813XX Вероника Ачкова
8957851XX Грета Милкова
8873018XX Йордан Милев
8886073XX Георги Рангелов
8893548XX Николина Драгозова
8987052XX Кристина Янкова
8859089XX Диана Великова
8787842XX Атанас Иванов
8947087XX Боянка Делчева
8879334XX Цветанка Колева
8874211XX Савина Радева
8950220XX Теньо Тенев
8834664XX Силвия Илиева
8863155XX Стефка Стоилова
8776838XX Цветелин Данков
8858662XX Ирина Войнова
8842341XX Аделина Ангелова

 

27.05.2013

Екскурзия до Гърция печели Илияна Харитонова с телефон 8986343ХХ. 

Ваучер за 50 лв. печелят:

8895959XX Свилен Раданов
8991372XX Миглена Димитрова
8893842XX Капка Шаренкова
8898741XX Йорданка Рангелова
8876510XX Димитринка Атанасова
8825442XX Петър Петров
8989115XX Атина Кьосева
8986533XX Оксана Димитрова
8859810XX Георги Славов
8995446XX Анюта Лишева
8972440XX Иван Филипов
8862611XX Йовка Нечева
8884302XX Радостин Стоянова
8896004XX Георги Ванов
8943144XX Йорданка Митева
8985403XX Радина Александрова
8875242XX Мая Нешкова
8885183XX Милена Петрова
8848927XX Георги Стоянов
8993279XX Донка Христова
8783152XX Станой Додев
8865998XX Рени Радева
8893499XX Миряна Лакова
8751048XX Тодор Грозев
88730988XX Йорданка Пичурова

 

20.05.2013

Екскурзия до Гърция печели Победа Карарадева с телефон 08987067ХХ. 

Ваучер за 50 лв. печелят:

8999020XX Нели Матеева
8842832XX Евелина Недкова
8956349XX Диана Петрова
8883063XX Светлин Венков
8972700XX Цветелина Таскова
8787040XX Диана Годжева
8993326XX Велина Николова
8882247XX Светлина Каракашева
8835197XX Даниела Петкова
8976110XX Ивелина Петрова
8967487XX Иван Христов
8860659XX Николай/Павлина Стоянов(а)
8950934XX Юлия Белева
8970598XX Николина Д. Чолакова
8897103XX Верка Саламанова
8845263XX Вероника Димитрова
8967956XX Ивайло Кънев
8867439XX Мария Митева
8864120XX Красимира Гоцева
8886651XX Йордан Йорданов
8889988XX Себилджан Караалиева
8985292XX Илияна Димитрова
8887737XX Димитър Гаргов
8987494XX Яница Андонова
8893254ХХ Диана Иванова

 

13.05.2013

Екскурзия до Гърция печели Неда Драгомирова Даскалова с телефон 8985217ХХ. 

Ваучер за 50 лв. печелят:

8788223XX Елеонора Маникатова
8892077XX Вяра Иванова
8870569XX Теодора Димитрова
8787701XX Велина Павлова
8881725XX Ивайло Стаматов
8957160XX Анка Гинова
8895265XX Петя Боева
8847305XX Авихре Нуриева
8878956XX Веселина Тодорова
8881231XX Захаринка Стоянова
8987590XX Татяна Димитрова Асенова
8940890XX Виолета Андреева
8885350XX Виолета Върбанова
8791027XX Йорданка Йорданова
8833874XX Людмила Бапчинска
8859538XX Маргарита Матеева
8939441XX Филип Неделев
8991178XX Елена Панкова
8862639XX Таня Аврамова
8883597XX Димитринка Станчева
8997111XX Тереза Костадинова
8834892XX Марина Аленова
8845224XX Румяна Петрова
8984862XX Наско Колев
8865238XX Камелия Гидишка

 

06.05.2013

Екскурзия до Гърция печели Христинка Иванова Бонева с телефон 8862592ХХ.

Ваучер за 50 лв. печелят:

8787963ХХ Снежана Цветкова  
8989100ХХ Аделина Динчева  
8990008ХХ Христина Алуминиева-Танчева  
8887627ХХ Пенка Димова Димова  
8870870ХХ Виктория Георгиева Стоянова  
8785929ХХ Антония Пламенова Костова  
8968977XX Маргарита Иванова  
8882237ХХ Радостина Димитрова Рамова  
8869591ХХ Жана Пламенова Лазова  
8997861ХХ Диляна Михайлова  
8884656ХХ Румен Събев  
8877286ХХ Дилян Стоянов Билчев  
8873787XX Детелина Мангова  
8995322ХХ Радостина Кънева  
8989100ХХ Велина Димчева  
8840548ХХ Галина Атанасова  
8777797ХХ Елисавета Йорданова Семова  
8874966ХХ Людмил Милотинов Георгиев  
8968340ХХ Фатидже Юсеин Ферад  
8979985ХХ Даниела Йорданова  
9888612ХХ Благовест Георгиев  
8822680ХХ Диана Ангелова  
8773305ХХ Мария Петрова Недева  
8898961ХХ Любка Любенова  
8785938ХХ Господинка Стоянова  

 

ПРАВИЛА (Общи условия)

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „ЛУКЧЕТА“

Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на промоционална игра „Лукчета“ на продукти бонбони "Лукчета" (по-долу за краткост Промоцията) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Промоцията с физическите лица, участващи в Промоцията.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Промоцията е „Захарни заводи” АД, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29, (по-долу за краткост Организатор).

2.2. Промоцията се организира и провежда от Организатора самостоятелно, или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Промоцията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Промоцията.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Промоцията се провежда в периода от 00:00ч. на 22.04.2013 до 23:00 ч. на 09.06.2013г., разделена в 6 етапа:

- етап І: от 00:00ч. на 22.04.2013 23:58ч. на 05.05.2013

- етап ІІ: от 00:00ч. на 06.05.2013 до 23:58ч. на 12.05.2013

- етап III: от 00:00ч. на 13.05.2013 до 23:58ч. на 19.05.2013

- етап IV: от 00:00ч. на 20.05.2013 до 23:58ч. на 26.05.2013

- етап V: от 00:00ч. на 27.05.2013 до 23:58ч. на 02.06.2013

- етап VI: от 00:00ч. на 03.06 до 23:58ч. на 09.06.2013

3.3. Организаторът прави провеждането на Промоцията достояние на широката общественост чрез Интернет страницата www.lukcheta.bg, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

4.1. В Промоцията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и „Ол ченълс груп” ООД (ЕИК 131350957), както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Промоцията е всяко физическо лице, което в периода на Промоцията е закупил промоционална опаковка от един от четирите вида „Лучета“ и е регистрирало кода, отпечатан от вътрешната страна на опаковката в съответствие с Раздел 5 от настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

5.1. В Промоцията участват опаковките: класик, билкови, медени и евкалиптови бонбони „Лукчета” (90 гр.) , наричани „Участващи опаковки“, които са с промоционални опаковки, с отпечатан от вътрешната страна код за участие и отпечатана от външната страна информация за Промоцията.

5.2. За да участва в Промоцията, физическото лице трябва да регистрира кода, отпечатан от вътрешната страна от Участваща опаковка по един от следните начини:

5.2.1. Като изпрати промоционалния код на кратък номер 1716 за всички мобилни оператори: Цената на 1 (един) SMS към краткия номер е 0.30 лева с ДДС за абонати на Мобилтел и Виваком, а за абонати на Глобул е 0.29 лева с ДДС.

5.2.2. Като регистрира промоционалния код на Интернет страницата www.lukcheta.bg: За да регистрира промоционалния код на интернет страницата www.lukcheta.bg физическото лице следва да въведе в съответните полета на регистрационната форма промоционалния код, име и фамилия, е-mail и номера на мобилния си телефон. В регистрационната форма не може да бъде попълван номер на стационарен телефон (фиксиран номер).

5.3.1. Физическите лица могат да регистрират кодове за участие в Промоцията в срока за провеждане на Промоцията по т. 3.2.

5.3.2. Регистрация на промоционален код, извършена чрез SMS, или чрез Интернет страницатa www.lukcheta.bg преди и/или след периода на Промоцията, е невалидна и няма да участва в Промоцията.

5.3.3. Регистрация на промоционален код, извършена чрез SMS или чрез Интернет страницата www.lukcheta.bg съдържаща некоректно изписан промоционален код съгласно настоящите Правила или неправилно изписан промоционален код, е невалидна и няма да участва в Промоцията.

5.4. Всяко физическо лице, регистрирало успешно 1 (един) промоционален код в периода на етап от Промоцията (съгласно т. 3.2.), участва в жребия за избиране на победителите за малките награди на Промоцията.

5.5. Всяко физическо лице, регистрирало успешно 4 (четири) промоционални кода в периода на Промоцията участва в жребия за избиране на победителите за големите награди на Промоцията.

5.6.1. Промоционалният код представлява цифрена/буквена комбинация от 8 символа.

5.6.2. Промоционалният код не включва следните символи: букви, точка (.), двоеточие (:), наклонена черта (/). Промоционален код, съдържащ някой от горните символи, ще бъде счетен за валиден, в случай че без горните символи, поредицата от цифри представлява валиден код съгласно т. 5.6.1.

5.7. Всеки промоционален код може да бъде регистриран за участие в Промоцията от един номер на мобилен телефон само веднъж (независимо дали на кратък номер 1716 или на Интернет страницата www.lukcheta.bg).

5.8. Всеки участник участва в жребиите за избиране на победителите за малките награди с толкова участия, колкото промоционални кода е регистрирал за периода на някой от посочените етапи съгласно т. 3.2. (напр. ако за периода на етап І до неговия край, участникът успешно е регистрирал 4 промоционални кода, той участва с 4 участия в този етап).

5.9. Всеки участник участва в етапите за избиране на победителите за големите награди с толкова участия, колкото пъти успешно е регистрирал група от 4 промоционални кода до края на съответния етап, независимо от етапа съгласно т. 3.2. (напр. ако до края на  етап ІІІ участникът успешно е регистрирал 11 промоционални кода, той участва с 2 участия в тегленията за големите награди и с 11 участия в теленията за малките награди).

5.10. В случай, че регистрираният от участник промоционален код е избран за победител за малка награда, този промоционален код отпада от участие в следващите тегления за малките награди на Промоцията, както и отпада от общия сбор на изпратените от участника промоционални кодове за участие за големите награди. В случай, че регистрираните от участник 4 промоционални кода са избрани за получаване на голяма награда, тези промоционални кодове отпадат от участие в следващите жребии за малките награди на Промоцията. Например:

(i) ако участникът успешно е регистрирал 4 промоционални кода и един от кодовете е избран за победител за малка награда, участникът продължава да участва в следващото теглене за малките награди с останалите регистрирани 3 кода, като трябва да регистрира нов, допълнителен промоционален код, за да участва в следващото теглене за големите награди;

(ii) ако с регистрираните 4 кода участникът е избран за победител за голяма награда, той трябва да регистрира нов, допълнителен промоционален код, за да участва в следващото теглене за малките награди.

5.11. Всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител в съответния етап чрез един номер на мобилен телефон само за 1 малка награда и 1 голяма награда за целия период от Промоцията, независимо от общия регистриран брой кодове (напр. ако участник е избран за победител за 1 голяма награда, той може да продължи да участва в жребиите само за малките награди, или ако е избран за победител за 1 малка награда – може да продължи да участва в Промоцията  за 1 голяма награда или за малка награда от следващ етап). Eдин мобилен номер (физическо лице), ще може да участва в разпределеното на различни видове награди, в зависимост от броя регистрирани през седмицата кодове. Участникът участва в разпределението за съответната награда, толкова пъти, колкото кратни на минималния брой кодове е събрал. Един мобилен номер може да спечели само един вид награда през съответната седмица.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

6.1. Участниците в Промоцията участват в тегления, чрез които се определя победителя за следните награди от Промоцията:

а/ 150 (сто и петдесет) малки награди, всяка от тях представляващапредплатена карта за подарък GiftCard на стойност 50 (петдесет) лева всяка. Повече информация за начина и условията за ползване на предплатени карти за подарък GiftCard може да бъдат намерени на интернет страница www.giftcard.bg, като Организаторът не носи отговорност за точното и срочно изпълнение на същите.

б/ 6 (шест) големи награди, всяка от тях представляваща  семеен  уикенд почивка (всеки за 2 пълнолетни и 1 непълнолетно лица) в х-л Kriopigi Beach Hotel в Халкидики в Гърция.

Всяка семейна уикенд почивка включва:

- 2 нощувки хотелско настаняване в х-л Kriopigi Beach Hotel, Халкидики, Гърция за 2 пълнолетни и 1 непълнолетно лице до 12 години;

Стойността на всяка уикенд почивка е до 320 (триста и двадесет) лева с ДДС.

Семейните уикенд почивки следва да бъдат използвани от печелившите участници в периодите 20-23.06.2013 и 5-8.9.2013 г.

В случай, че избраният да получи голяма награда участник иска да я ползва с пълнолетно/и или непълнолетно/ лице/а, чийто брой надхвърля ограничението по чл. 6.1.б (напр. съпруг и две непълнолетни деца) и в този случай стойността на почивката е над 320 лева с ДДС, участникът може да доплати със собствени средства разликата над 320 лева.

В случай че избраният да получи голяма награда участник иска да я ползва с пълнолетно/и или непълнолетно/ лице/а, чийто брой е под ограничението по чл. 6.1.б (напр. само съпруг или само едно непълнолетно дете), в който случай стойността на почивката е под 320 лв.с ДДС, награденият няма право да получи каквото и да е доплащане в брой.

6.2. Победителите в Промоцията нямат право да получат паричната равностойност на наградите по т. 6.1., както и да заменят голяма награда за малка и обратно.

6.3. Победителите в Промоцията, които получават награди по т. 6.1, б. „А” (малки награди) се избират чрез тегления, провеждан както следва:

За кодове, регистрирани през периода на Етап І: 23.59ч. на 05.05.2013 – 25 малки награди

За кодове, регистрирани през периода на Етап ІІ: 23.59ч. на 12.05.2013 – 25 малки награди

За кодове, регистрирани през периода на Етап ІІІ: 23.59ч. на 19.05.2013 – 25 малки награди

За кодове, регистрирани през периода на Етап ІV: 23.59ч. на 26.05.2013 – 25 малки награди

За кодове, регистрирани през периода на Етап V: 23.59ч. на 02.06.2013 – 25 малки награди

За кодове, регистрирани през периода на Етап VІ: 23.59ч. на 09.05.2013 – 25 малки награди

6.4. Победителите в Промоцията, които получават награди по т. 6.1., б. „Б” (големи награди) се избират чрез тегления, провеждани както следва:

23.59ч. на 05.05.2013 – 1 голяма награда

23.59ч. на 12.05.2013 – 1 голяма награда

23.59ч. на 19.05.2013 – 1 голяма награда

23.59ч. на 26.05.2013 – 1 голяма награда

23.59ч. на 02.06.2013 – 1 голяма награда

23.59ч. на 09.06.2013 – 1 голяма награда

 

6.5. Тегленията по т. 6.3. и т. 6.4. се провеждат чрез автоматизирана система. Организатърт предприема всички разумни средства за да осигури извършването на тегленията в срок, на случаен принцип и без външна намеса.

6.6. Във всяко теглене за малките награди или голама награда участват участниците в Играта, които към съответния момент отговарят на изискванията по Раздел 5.

6.7. Победителите от тегленията се обявяват всеки понеделник в периода на промоцията до 10 ч. на страницата www.lukcheta.bg  с име, фамилия, и телефонния номер, от който са регистрирали победилия код, като последните 3 (три) цифри от телефонния номер се заместват със символите ХХХ.

6.7.1. Пълният списъкът с печлившите участници, ще бъде достъпен на на Интернет страницата …………………….

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА

7.1. При всеки успешно регистриран промоционален код от Участваща опаковка на кратък номер 1716 участникът получава SMS с потвърждение за успешна регистрация за участие чрез съответния промоционален код.

7.2. При всеки успешно регистриран промоционален код от Участваща опаковка през Интернет страницата www.lukcheta.bg участникът получава електронно съобщение с потвърждение за успешна регистрация за участие чрез съответния промоционален код, изпратен на попълнения в регистрационната форма по 5.2.2 e-mail адрес.

7.3 В случай, че участник, повторно (чрез същия или друг номер на мобилен телефон) регистрира вече регистриран промоционален код, участникът получава SMS, че такъв код вече е регистриран, като втората регистрация е невалидна и няма да участва с нея в Промоцията.

7.4. В случай, че регистрираният от участника промоционалениртуален код е избран да получи награда от Промоцията (независимо малка или голяма), в седмицата, следваща провеждането на тегленено, участникът получава SMS със съобщение, че е избран за победител в Промоцията, вида на наградата, както и указание да се обади на телефонните линии на Промоцията, за да получи наградата си.

7.5.1. Избраният за победител участник следва да се обади на тел. ……………….. в срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомителния SMS по т. 8.4. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка (в случай, че е различен от телефона, чрез който е регистриран победилият промоционален код) и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена малката награда, както и да потвърди номера на печелившия код и дали пази промоционалната опаковка на печелившия код.

7.5.2 В случай че избраният за победител участник не се обади в срока по предходната точка, в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на уведомителния SMS по т. 8.4., Организаторът прави опит да се свърже с избраният за победител участник на посочения в регистрационната форма номер на мобилен телефон за да получи данните по предходната точка.

7.5.3. В случай, че в срока по т. 7.5.1 или т.7.5.2., не е осъществен контакт с избраният за победител участник или същият не е предоставил данните по т. 7.5.1, счита се, че участникът се отказва едностранно от наградата си и Организаторът може на негово място да изтегли нов участник, който да получи съответната голяма или малка награда.

7.6. Избраните да получат малки награди или големи участници получават наградите си по куриер в срок от 30 (тридесет) работни дни от предоставянето на данните по т. 7.5.1. на посочения от тях пощенски адрес.

7.6.1. За да получи малка награда участникът трябва да предостави на куриера промоционалната опаковка с печелившия промоционален код, както и документ за самоличност.

7.6.2. В случай, че печелившия участник е на възраст до 18 (осемнадесет) години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия.

7.7.1 Спечелилият малка награда участник ще полчи, на посочения от него адрес, в сроковете и по начина описан по-горе толкова броя GiftCards колкото броя малки награди е спечелил.

7.7.2. Спечелилият голяма награда участник ще полчи, на посочения от него адрес, в сроковете и по начина описан по-горе ваучер и контактите на туристическия оператор или агенция, осигуряваща туристическият продукт.

7.7.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на туристическия продукт.

7.8. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на избраните за победители участници по своя преценка.

7.9. В случай, че избран за победител участник не бъде открит от куриера на посочен от него адрес и телефон, същият може да получи наградата си в обслужващия съответния адрес офис на куриерската фирма, в сроковете в които съгласно условията на куриерската пратка се пазят преди да се върнат на изпращача. С изтичането на срока за връщане на пратката на изпращача, избрания за победител участник губи своето право да получи съответната награда.

7.10. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В такива случаи участникът е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Промоцията, без да посочва причини за това. В случай, че участникът не желае повече да участва в Промоцията, е необходимо да се свърже с и изрчино да уведоми Организатора.

8.2. Участието на участник в Промоцията може да бъде прекратено от Организатора при:

• неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;

• прекратяване провеждането на Промоцията от Организатора по реда на т. 8.3 по-долу.

8.3. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Промоцията, като информира за това участниците чрез Интернет страницата www.lukcheta.bg  или по друг начин който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или извършени действия за участие в Промоцията.

8.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата където първоначално са били публикувани.

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен № ……………. в електронния Регистър на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

9.2. С участието си в Промоцията, всеки участник приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора.

9.3. Участието на участниците в Промоцията е изцяло доброволно. В случай, че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в Промоцията.

9.4. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците, включително за изготвяне на списъците по т.6.7.1.; ;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на избраните за победители участници и осигуряване спазването на Правилата,

• провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора (директен маркетинг), и

• изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите  на Участващата опаковка на Организатора.

9.5. С регистрацията си за участие в Промоцията участниците се съгласяват да получават електронни съобщения на електронните си пощи (e-mail), във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора по тази точка по реда на т. 9.1. Отказът на участника по никакъв начин не оказва влияние на участието на същия в Промоцията.

9.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Промоцията самостоятелно или чрез възлагане на трето лице, което ще се задължи да спазва най-високите стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Промоцията:

• куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;

• дружествата, избрани от Организатора да извършват Интернет поддръжка и администрация на Интернет страниците www.lukcheta.bg

• дружеството, избрано от организатора за поддържане, организиране и администриране на играта на кратък номер 1716

• дружествата, осигуряващ наградите на Промоцията.

9.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. С участието си в Промоцията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.

10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Промоцията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Промоцията поради извънредни обстоятелства или неизправности в Интернет страницата www.lukcheta.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Промоцията поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

10.4. Организаторът запазва следните права:

10.4.1. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране на промоционалните кодове – да дисквалифицира съответния участник от участие в тегленето за наградите от Промоцията.

10.4.2. При регистрирането на значителен брой промоционални кодове (независимо дали чрез Интернет или чрез SMS) или при регистриране на един промоционален код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, и в случай, че участникът е избран за победител в някой от тегленията за наградите на Промоцията – да проечи дали е налице злоупотреба с Участваща опаковка и/или промоционнални кодове и, в случай на наличие на такава злоупотреба, да дисквалифицира участника от участие в Промоцията.

10.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалиден телефон за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

10.6. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за изпращане или получаване на съобщение, поради причина, произтичаща от: съответния GSM оператор, отношенията между изпращащия или получаващия участник и GSM оператора, чиито услуги ползва; телекомуникационното средство, което използва изпращащия или получаващия; местонахождението на участника към момента на участие в играта и покритието на мрежата на съответния GSM оператор, чиито услуги ползва; натовареността на SMS центъра; дефектна SIM карта; софтуерен дефект на мобилния телефон; възможността на модела на мобилния телефон за правилно получаване и запаметяване на съобщението.

10.7. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Промоцията при регистрирането на промоционалния или виртуален код, довела до невалидност на кода.

10.8. След крайната дата на провеждане на Промоцията Организаторът може да продължи да предлага в търговската мрежа промоционалните продукти по т. 5.1. до изчерпване на количествата. В този случай Организаторът няма задължение да поддържа телефонен номер ………………, да предоставя награди или по друг начин да продължава провеждането на Промоцията.

10.9. След крайната дата на провеждане на Промоцията  Организаторът продължава поддържането на интернет страницата www.lukcheta.bg доколкото Организаторът счита това за необходимо с оглед финализиране на Промоцията, обявяване на избраните за победители участници и други съображения по своя преценка.

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Настоящите Правила са достъпни на Интернет страницата  www.lukcheta.bg за периода на провеждане на Промоцията.

11.2. Информация за провеждане на Промоцията може да бъде получена на тел. номер ……………………………… между 10:00 и 17:00 в работни дни, с изключение на официалните празници и в неработни дни.

11.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Промоцията и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

11.4. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Промоцията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

11.5. Настоящите Правила влизат в сила на 21.04.2013 г. и важат за целия период на провеждане на Промоцията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.